bezpośredni - Podatek który obliczany jest od dochodu lub majątku, Podatnik - Jak nazywa się osoba która podlega obowiązkowi zapłaty, Budżetu państwa - Gdy płacimy podatki VAT PIT trafiają one do , Stawka podatkowa - Ustala wielkość podatku do zapłacenia, VAT - Objęte nim są towary oraz usługi na terytorium całego państwa, Akcyza - Nanoszona na alkohol, tytoń, pieniądze - Czym płacimy za podatki,

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?