Branka - - przymusowy pobór Polaków do wojska, Powstanie styczniowe - - wybuchło w 1863 roku, Wojna partyzancka - - unikanie wielkich bitew, urządzanie zasadzek, Romuald Traugutt - - stanął na czele powstania styczniowego, Klęska - - tak zakończyło się powstanie styczniowe, Zsyłka - - wysyłanie Polaków na Syberię za walkę w powstaniu,

Romuald Traugutt i powstanie styczniowe

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?