1) Kada i gdje je otvoreno zapadno bojište? a) Pearl Harbor, 7. prosinca 1941. godine b) Staljingrad, studeni 1942. godine c) Normandija, 6. lipnja 1944. godine d) Sicilija, 9. srpnja 1943.  2) Tko je zapovijedao operacijom Overlord? a) Winston Churchill b) Dwight Eisenhower c) Bernard Montgomery d) Erwin Rommel 3) Označi odluke koje su donesene na Konferenciji u Jalti. a) podjela Njemačke na 4 okupacijske zone b) otvaranje zapadnog bojišta c) Rusija će ući u rat s Japanom d) pomoć partizanima e) stvaranje organizacije UN-a f) uspostavljanje utjecajnih sfera u Istočnoj Europi 4) Gdje su se savezničke snage susrele u travnju 1945.? a) u Berlinu b) na rijeci Odri c) u Potsdamu d) na rijeci Labi 5) Kada je Njemačka potpisala kapitulaciju? a) 30. travnja 1945. b) 6. svibnja 1945. c) 8. svibnja 1944. d) 8. svibnja 1945. e) 10. svibnja 1945. 6) Označi odluke Konferencije u Podsdamu.   a) raspuštanje nacističkih organizacija b) Japanu je poslan ultimatum c) osnivanje UN-a d) podjela Poljske 7) Gdje je bila konferencija prikazana na slici? a) konferencija u Casablanci b) konferencija u Teheranu c) konferencija na Jalti d) konferencija u Podsdamu 8) Gdje je bila konferencija prikazana na slici? a) konferencija u Casablanci b) konferencija u Teheranu c) konferencija na Jalti d) konferencija u Podsdamu 9) Zašto je SAD bacio atomske bombe na Japan?  a) veliki gubici vojnika b) želja da uz Japan osvoje i Koreju c) želja da se zastraši SSSR d) osveta za Pearl Harbor e) velike štete od kamikaza 10) Označi točan kronološki redoslijed. a) bačena bomba na Nagasaki -> bačena bomba na Hirošimu -> kapitulacija Japana - > kapitulacija Njemačke b) kapitulacija Njemačke -> bačena bomba na Hirošimu -> bačena bomba na Nagasaki -> kapitulacija Japana c) kapitulacija Njemačke -> bačena bomba na Nagasaki -> bačena bomba na Hirošimu -> kapitulacija Japana d) bačena bomba na Nagasaki -> bačena bomba na Hirošimu -> kapitulacija Njemačke - > kapitulacija Japana

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?