Teulu: 2 mab, Dim yn gallu: coginio, Wythnos diwetha: mynd am dro, Gweithio: banc, Yn wreiddiol: Caerdydd, Byw: Pen y Bont, Gallu: sgïo, Anfeiliaid anwes: cath x 1, Swper ddoe: pasta, Gweithio: fferm, Gweithio: meddygfa, Gallu: gyrru'n dda, Brecwast ddoe: tost a mêl, Byw: Bangor, Gwaith: Plismon, Dim yn hoffi: Darllen, Ddoe: Chwarae pêl droed, Byw: Manceinion, Teulu: 2 merch, Gwaith: Gyrru bws, Dim yn hoffi: dawnsio, Neithiwr: nofio, Yn wreiddiol: Bryste, Gwaith: Mewn swyddfa, Hoffi: Zumba, Ddoe: jig sô, Byw: Llandysul, Teulu: Dim, Gweithio: siop flodau, Byw: Dre newydd, Gallu: canu'r piano, Byw: Caerfyrddin, Ddoe: Sinema, Gwaith: yn y syrcas, Byw: Wrecsam, Teulu: 3 x merch, Hoffi: dringo, Ddoe: smwddio, Gwaith: actor, Teulu: 2 chwaer, Neithiwr: ymarfer corff, Gwaith: mecanic, Anifeiliaid anwes: 2 x ci, Yn wreiddiol: Machynlleth, Dim yn gallu: dawnsio, Teulu: 1 brawd, 1 chwaer, Wythnos diwetha: Caerdydd, Gwaith: dim, Yn wreiddiol: Rhydaman, Gwaith: adeiladwr, Yn wreiddiol: Prestatyn, Dim yn hoffi: siopa, Anifeiliaid anwes: dim, Yn wreiddiol: Prestatyn, Neithiwr: theatr, Dim yn hoffi: smwddio, Gweithio: bownsar, Yn wreiddiol: Aberaeron, Swper ddoe: Selsig, Anifeiliaid anwes: bochdew, Neithiwr: disgo, Yn wreiddiol: Llundain, Hoffi: chwarae ar y cyfrifiadur, Teulu: Gŵr / Gwraig / Partner, Teulu: 1 x mab, Teulu: Merch a mab, Ddoe: sboncen, Gweithio: Bwyty, Gallu: garddio, Brecwast ddoe: uwd a jam, Byw yn: Caerfaddon, Gwaith: Cyfreithiwr, Yn wreiddiol: Llanelli, Teulu: 3 chwaer, Dim yn hoffi: Garddio, Hoffi: Garddio, Hoffi: nofio, Hoffi: Rhedeg, Anifeiliaid anwes: ci a chath, Dim yn gallu: sgïo, Dim yn hoffi: rhedeg, Swper ddoe: pitsa, Cinio ddoe: brechdan bacwn, Brecwast ddoe: grawnfwyd, Gweithio: Banc, Gweithio: sinema, Hoffi: Gwylio'r teledu, Dim yn hoffi: gwylio'r teledu, Hoffi: darllen, Dim yn hoffi: gwylio'r newyddion, Gallu: canu'r clarinet, Dim yn gallu: canu'r gitâr, Hoffi: Cwrw, Dim yn hoffi: moron, Hoffi: losin, Dim yn hoffi: Jin, Wythnos diwetha: Ymweld â'r teulu, Heno: gwylio Pobol y Cwm, Yn wreiddiol: Abertawe, Byw: y Bala.

Leaderboard

Speaking cards is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?