Rhaid i ni ____plastic a phapur i warchod y byd. - ailgylchu, Ces i ddiwrnod ___yn y gwaith heddiw. - blinedig, Mae'r____yn yr ysbyty i gyd yn aros i weld y meddyg. - cleifion, Ych a fi! Mae'r coffi yma'n _____ iawn. - chwerw, Peidiwch â ______, blant! Rhaid i chi fod yn ffrindiau. - dadlau, Mae'r glaw yn gwneud i fi deimlo'n ______, ble mae'r haul? - ddiflas, Mae _____ yn yr awyr. - enfys, ______ o blant sy gyda chi? - Faint, Dw i ddim yn gallu ____ prynu car newydd. - fforddio, Dych chi'n gallu ______am y gath os gwelwch yn dda? - gofalu, Mae fy ______ i'n lân, golchais i fe y bore 'ma. - ngwallt, Ble dych chi ar _____ o bryd? - hyn, Enw arall am bili pala yw _____ fach yr haf. - iâr, Pob ____! - lwc, Mae'r ffordd yn _____ iawn ar ôl yr eira. - llithrig, Dw i wrth fy ____ yn darllen. - modd, Afon fach yw ____ . - nant, Yn yr _____ mân, yng nghanol y nos, mae hi'n dywyll iawn. - oriau, Peth _____ yw dringo'r Wyddfa mewn fflip-fflops. - peryglus, Caiff yr actores Oscar am ei _____gwych. - pherfformiad, Roedd ___ goch yn yr ardd bore 'ma. - robin, Beth yw'r _____am y sŵn mawr? - rheswm, Dw i'n _____ bod y plant yn cysgu'n barod! Dim ond wyth o'r gloch yw hi. - synnu, Dych chi'n talu eich _____ bob mis neu bob blwyddyn? - treth(i), Mae ffordd hir a ____ yn mynd drwy'r goedwig. - throellog, Mae Hollywood yn yr _____ Daleithiau. - Unol, Mae'r _____ i gyd yn llawn, does dim gwely ar gael. - wardiau, Ar ddechrau'r flwyddyn, ymunodd pedwar person newydd â'r dobarth. - ymunodd,

Leaderboard

Flip tiles is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Theme

Options

Switch template

Continue editing: ?