1) İçerisinde en az bir bilinmeyen (değişken) ve işlem bulunan ifadelere denir. a) Cebir b) Cebirsel ifade c) Sabit terim d) Katsayı e) Terim f) Benzer terim 2) Cebirsel ifadelerde toplama veya çıkarma işlemi ile birbirinden ayrılan her bir ifadeye denir. a) Katsayı b) Terim  c) Benzer Terim d) Değişken e) Sabit terim 3) Cebirsel ifadelerdeki x, y, z, a, b, c gibi harflere denir. a) Benzer Terim b) Sabit terim c) Terim d) Katsayı e) Değişken 4) Bir değişkenin önünde bulunan sayılara denir. a) Katsayı b) Terim c) Sabit terim d) Bilinmeyen e) Benzer Terim 5) Hangisi cebirsel ifade değildir? a) 3x – 5 b) 2x+ 5ab c) 2x + 6 = 14 d) 4y + 5z – 10 e) 2a+5b-19 6) 4y+ 5z –6t –10 cebirsel ifadesinin katsayıları nelerdir? a) 4, 5, 6 b) -10 c) 4, 5, -6 d) 4, 5, -6,-10 e) 4, 5, 6,-10 7) 2xyz - 5t +3ab + 8 ifadesinin katsayılar toplamı kaçtır? a) 8 b) 9 c) 10 d) 11 e) 12 f) 13 8) –2(2x – 3) cebirsel ifadesinin farklı biçimde yazılımı hangisidir? a) 4x-3 b) 4x-6 c) -4x-6 d) -4x+6 9) 2a+3b+6c+9d +4 cebirsel ifadesinin sabit terimi kaçtır? a) 2 b) 3 c) 6 d) 9 e) 4 10) 2x+ 5ab – 3x – 2ab + 4x ifadesinin en sade hali hangisidir? a) -x+7ab b) -x-3ab c) 3x+7ab d) 3x + 3ab e) 8x+7ab f) 8x+3ab

CEBİRSEL İFADELER

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?