1) Πώς ονομάζεται το γράφημα στο οποίο χρησιμοποιώ την εικόνα ενός αντικειμένου, για να δείξω πόσες φορές παρουσιάζεται στην έρευνά μου; a) Ραβδόγραμμα b) Εικονόγραμμα c) Γράφημα γραμμής d) Κυκλικό διάγραμμα 2) Στα ραβδογράμματα ποια επίπεδα σχήματα χρησιμοποιώ; a) Τετράγωνα b) Τραπέζια c) Ορθογώνια παραλληλόγραμμα d) Πλάγια παραλληλόγραμμα 3) Για να παραστήσει ο Γιάννης τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας στην πόλη του τον περασμένο μήνα, ποιο γράφημα χρησιμοποίησε; a) Ραβδόγραμμα b) Εικονόγραμμα c) Γράφημα γραμμής d) Κυκλικό διάγραμμα 4) Για να παρουσιάσω τον τρόπο με τον οποίο ένα παιδί μοιράζει το σύνολο του ελεύθερου χρόνου του σε εξωσχολικές δραστηριότητες, θα χρησιμοποιήσω: a) Ραβδόγραμμα b) Εικονόγραμμα c) Γράφημα γραμμής d) Κυκλικό διάγραμμα 5) Οι βαθμοί της Δήμητρας στα διαγωνίσματα των Μαθηματικών στο γ΄τρίμηνο είναι οι εξής: 9 / 8,5 / 9,5 / 10. Ποιος είναι ο μέσος όρος της βαθμολογίας της; a) 8,5 b) 9 c) 9,25 d) 9,5 6) Αν ο μέσος μισθός 9 εργαζομένων είναι 1.200 ευρώ, πόσα χρήματα παίρνουν συνολικά και οι 9 εργαζόμενοι; a) 9.000€ b) 10.800€ c) 9.800€ d) 9.900€ 7) Ένας ποδοσφαιριστής, στα τρία χρόνια παραμονής του σε ομάδα της Θεσσαλονίκης, πέτυχε 20 τέρματα την πρώτη και 35 τέρματα τη δεύτερη χρονιά. Ο μέσος αριθμός τερμάτων και τα τρία χρόνια ήταν 21. Πόσα τέρματα πέτυχε την τρίτη χρονιά; a) 8 τέρματα b) 21 τέρματα c) 25 τέρματα d) 27,5 τέρματα 8) Η θερμοκρασία μιας ημέρας στις 7 π.μ. ήταν 13,5οC και στις 3 μ.μ. ήταν 30,5οC. Πόση ήταν η μέση θερμοκρασία της ημέρας αυτής; a) 19οC b) 20,5οC c) 21οC d) 22οC

ΩΡΑ ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ!

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Continue editing: ?