1) Ang puno ng kahoy ay mataas. a) LANTAY b) PAHAMBING c) PASUKDOL 2) Mas makulay ang pula kaysa dilaw. a) LANTAY b) PAHAMBING c) PASUKDOL 3) Pinaka-matangkad sa klase si Dino. a) LANTAY b) PAHAMBING c) PASUKDOL 4) Ubod ng linis ang bahay ni Lola Nida. a) LANTAY b) PAHAMBING c) PASUKDOL 5) Malinis ang bakuran ng bahay. a) LANTAY b) PAHAMBING c) PASUKDOL 6) Magkasing-tangkad na sina Lino at Mila. a) LANTAY b) PAHAMBING c) PASUKDOL

Kaantasan ng PANG-URI

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?