1) Opera Lacul de Mihai Eminescu este ... a) un text literar narativ b) un text literar descriptiv c) un text explicativ 2) Tema poeziei este... a) iubirea b) natura c) suferința 3) Versurile : "Lacul codrilor albastru/Nuferi galbeni îl încarcă" reprezintă... a) o imagine artistică dinamică b) o imagine artistică metaforică c) o imagine artistică vizuală 4) Versul : "Vântu-n trestii lin foșnenească" conține... a) o comparație b) un epitet personificator c) un epitet în inversiune d) o personificare 5) Versurile care conțin personificare sunt... a) "Ea din trestii să răsară" b) "Vântu-n trestii lin foșnenească" c) "Îngânați de glas de ape" d) "Unduioasă apa sune" e) "Să plutim ciprinși de farmec" 6) Ulima strofă a poeziei transmite sentimente de... a) tristețe sfâșietoare b) dragoste c) melancolie d) dezamăgire 7) Modurile de expunere regăsite în textul poeziei sunt... a) descrierea și dialogul b) monologul liric și descrierea c) monologul liric și dialogul d) descrierea și narațiunea 8) Rima poeziei este ... a) rima imperechată b) rimă imperfectă c) rimă încrucișată d) rimă albă 9) Ritmul poeziei este... a) trohaic b) iambic c) amfibrah

Lacul- de Mihai Eminescu

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?