Prawda: NADH + H+ oddaje elektrony kompleksom białkowym łańcucha oddechowego, w wyniku czego utlenia się do NAD+., Kompleksy białkowe łańcucha oddechowego są uszeregowane na schemacie według wzrastającego powinowactwa do elektronów., Wewnętrzna błona mitochondrium ma większą powierzchnię niż błona zewnętrzna, Ostatecznym akceptorem elektronów w oddychaniu tlenowym jest tlen. , Fałsz: Ostatecznym akceptorem elektronów i protonów przenoszonych w łańcuchu oddechowym jest woda., Syntaza ATP występuje w błonie zewnętrznej i wewnętrznej mitochondrium, Wewnętrzna błona mitochondrium jest dobrze przepuszczalna dla większości małych cząsteczek i jonów., Podczas Cyklu Krebsa 4 razy zachodzi dekarboksylacja.,

Dopasuj zdania do odpowiedniej rubryki

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?