Răspunderea pentru buna organizare a lucrărilor de inventariere revine ____, ____ de credite sau altei persoane care are obligaţia ____ elementelor patrimoniale. Activitatea de inventariere se efectuează de către o comisie de ____, care este numită prin decizie ____ şi este formată din cel puţin ____ persoane. Lucrările de inventariere se efectuează cu salariaţii ____ de către persoane cu pregătire economică şi ____ corespunzătoare care să poată efectua identificarea competentă a elementelor ____ şi evaluarea lor. Administratorul sau persoana care realizează gestionarea elementelor patrimoniale au obligaţia de a emite Decizia de ____ şi de a asigura ____ corespunzătoare de lucru pentru membrii ____ de inventariere. Asigurarea condiţiilor de lucru la ____ inventarierii presupune organizarea ____ bunurilor grupate pe sortimente, ____, codificarea bunurilor şi întocmirea etichetelor de raft. Înainte de începerea lucrărilor de inventariere, comisia de inventariere trebuie să pună la dispoziţia ____ documentul Declaraţie de inventar pe care urmează să îl întocmească acesta şi să verifice ____ şi realitatea întocmirii lui. Inventarierea se face de către comisia de ____ în prezenţa ____ iar dacă acesta lipseşte, se numeşte prin decizie scrisă o altă persoană care să îl reprezinte pe gestionar.

Pregătirea inventarierii

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Continue editing: ?