1) Hoffech chi symud tŷ? 2) Hoffech chi brynu car newydd? 3) Hoffech chi symud i fyw dramor? 4) Hoffech chi ddringo'r Wyddfa? 5) Hoffech chi wneud y wifren sip newydd yn Hirwaun? 6) Hoffech chi fynd i'r Amazon? 7) Hoffech chi wneud naid bynji? 8) Hoffech chi roi'r gorau i weithio? 9) Hoffech chi ddysgu Rwsieg? 10) Hoffech chi gael te prynhawn yn y Ritz? 11) Hoffech chi gusanu broga? 12) Hoffech chi deithio'r byd? 13) Hoffech chi fynd yn ôl i goleg? 14) Hoffech chi fod yn blismon(es)? 15) Hoffech chi fynd i dŷ bwyta eto? 16) Hoffech chi fyw ar fferm? 17) Hoffech chi fod ar sioe gwis? 18) Hoffech chi fyw ar lan y môr? 19) Hoffech chi fod yn enwog? 20) Hoffech chi newid eich enw?

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Continue editing: ?