1) Twierdzenie Pitagorasa można stosować: a) Tylko dla trójkątów prostokątnych b) Tylko dla trójkątów równoramiennych i prostokątnych c) Dla każdego trójkąta oprócz równobocznego d) Dla każdego trójkąta 2) Dla każdego trójkąta a) |AB|2+|AC|2=|BC|2 b) |AB|2+|BC|2=|AC|2 c) |AB|+|AC|=|BC|2 d) |AC|2+|BC|2=|AC|2 3) Długość przekątnej prostokąta o wymiarach 9 cm×7 cm wynosi: a) 4 cm b) √56 cm c) √63cm d) √130cm 4) W trójkącie o przyprostokątnych długości 5 cm i 12 cm obwód trójkąta jest ośmiokrotnie większy od długości najkrótszego boku.  a) Prawda b) Fałsz 5) Korzystając z Twierdzenia Pitagorasa możemy zapisać, że d2=(a−b)2+e2. a) Prawda b) Fałsz 6) Pole trójkąta równobocznego o boku długości 6√3cm jest równe: a) 27 cm2 b) 27√3 cm2 c) 54 cm2 d) 54√3 cm2 7) Wysokość trójkąta równobocznego o boku długości √12 cm jest liczbą całkowitą. a) Prawda b) Fałsz 8) W trójkącie równobocznym wszystkie trzy wysokości mają jednakową miarę. a) Prawda b) Fałsz 9) Trójkąt równoboczny o obwodzie 24cm ma wysokość równą: a) h = 2√3 cm b) h = 4√3 cm c) h = 8√3 cm d) h = 12√3 cm 10) Przekątna kwadratu o boku długości a ma miarę: a) a√2 b) a√3 c) 2a d) 2a√3 11) Kwadrat o obwodzie 20cm ma przekątną o długości: a) 5√2 cm b) 5√3 cm c) 20√2 cm d) 20√3 cm 12) Pole poniższego trójkąta jest równe: a) 18cm2 b) 36cm2 c) 72cm2 d) 144cm2

Agi Twierdzenie Pitagorasa

Theme

Options

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?