1) Da li su trojica dečaka igrali fudbal? a) Osnovni broj b) Zbirni broj c) Brojna imenica d) Redni broj 2) Gde je je jedan sladoled? a) Brojna imenica b) Zbirna broj c) osnovni broj d) Redni broj 3) Kad cu dobiti prvi auto? a) Osnovni broj b) Zbirni broj c) Brojna imenica d) Redni broj

Leaderboard

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?