1) Treće lice jednine indikativa prezenta aktivnog od glagola eo glasi? a) iit b) it c) ivit 2) Oblici za futur I su: a) ibo, ibis, ibit, ibimus, ibitis, ibunt b) iibo, iibis, iibit, iibimus, iibitis, iibunt 3) Koja lica u indikativu prezenta započinju osnovom na -e-? a) 1. lice jednine i 2. lice množine b) 1. lice jednine i 3. lice množine 4) Glagol eo, ire, ii, itum se često pojavljuje u pasivnim oblicima. a) Netočno. b) Točno. 5) U oblicima perfektne osnove dolazi do stezanja dvaju -ii- u jedno i- ispred -s-. a) Točno. b) Netočno.

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?