OZOLS IR ____ PLAŠI SASTOPAMA KOKU SUGA. OZOLS IR ____. PARASTI IZAUG LIELS KOKS, LĪDZ PAT ____ METRU AUGSTS. OZOLA DZĪVES ILGUMS IR APMĒRAM ____ GADI. LATVIJĀ RESNĀKĀ OZOLA APKĀRTMĒRS SASNIEDZIS PAT ____ METRUS. OZOLA ____ SAUC PAR ZĪLĒM JEB OZOLZĪLĒM. ZĪLES SENĀK CILVĒKI IZMANTOJA PĀRTIKĀ – GATAVOJA OZOĻZĪĻU ____. ZĪLES UZTURĀ IZMANTO ____. OZOLAM ____ ĻOTI VĒRTĪGA KOKSNE CILVĒKI IZMANTO OZOLA KOKSNI MĀJU BŪVNIECĪBĀ, ____, ROTAĻLIETU, MŪZIKAS INSTRUMENTU RAŽOŠANĀ.

Ievieto atbilstošo vārdu!

Leaderboard

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?