to my mind - moim zdaniem, when it comes to - jeśli chodzi o, yet - jeszcze, już / jednak, since (then) - od tamtej pory, in fact - w rzeczywistości, właściwie, as for - co do, jeśli chodzi o, due to - z powodu, ze względu na, if only - gdyby tylko, until (very recently) - aż do niedawna, in addition - w dodatku, as soon as - jak tylko, even though - pomimo że, chociaż, af is / as though - jak gdyby, jakby, so as (not) to - po to żeby (nie), whether (whether you like it or not) - czy, czyli; niezależnie, while - podczas gdy, w trakcie gdy, whereas - podczas gdy, natomiast, in case - na wypadek, unless - jeżeli nie; chyba że, as far as sth is concerned - jeśli chodzi o coś,

Matura Review - Linking Words 1

Leaderboard

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?