anxious - bojaźliwy, zaniepokojony, be sick and tired (of sth) - mieć dość (czegoś), be fed up (with sth) - być znudzonym (czymś), concerned - zaniepokojony, zmartwiony, confused - zdezorientowany, mixed up - zagubiony, cross - zły, rozgniewany, horrified / petrified - przerażony, miserable - przygnębiony, pleased - zadowolony, shattered - zdruzgotany, stunned - oniemiały, osłupiały, worn out - wycieńczony, wyczerpany, nagging feeling - dręczące uczucie, go to pieces - rozkleić się, hit the roof - wściec się, go red (as a beetroot) - zaczerwienić się, burst into tears - wybuchnąć płaczem, be over the moon - być wniebowziętym, be down in the dumps - być w dołku, mieć chandrę,

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?