1) Kome Isus priča prispodobu o Milosrdnom Samarijancu? a) učenicima b) pismoznancima c) farizejima 2) Tko je pomogao pretučenom čovjeku? a) svećenik b) stranac c) levit 3) Gdje je išao Samarijanac? a) u Jeruzalem b) u Jerihon c) svojoj kući 4) Kamo je odveo pretučenog čovjeka? a) u bolnicu b) na hitnu pomoć c) u gostinjac 5) Tko je tvoj bližnji? a) mama b) tata c) sestra i brat d) svaki čovjek 6) Kad bi vidio u nevolji onoga tko ti nikada ne pomogne, što bi učinio? a) Pravio se da ga ne vidim b) zaobišao ga c) pomogao mu

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?