Create better lessons quicker
Gwrthgyferbynnu - Hagrwch cynnydd / bro..heb arni staen na chraith, Cyffelybiaeth - Yn aros fel hen win, Ailadrodd - Hen hen, Personoli - Wyneb trist y gwaith, Prif lythrennau - Cynnydd    Gwaith, Ansoddeiriau negyddol - Trist    Ynfyd   Chwerw  Blin,

Nodweddion arddull Eifionydd

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives

c