Create better lessons quicker
Y neges a gawn yw bod [cyffuriau’n] broblem mewn cymdeithas a bod y sawl sy’n [gaeth] iddyn nhw'n wynebu [hunllef] wrth drio [gwella]. Mae teitl gobeithiol y gerdd yn cyfleu’r syniad fod modd [gorchfygu] unrhyw gaethiwed gyda grym [ewyllys]. Am y rheswm yma gallwn dybio fod gan y bardd [gydymdeimlad] â’r cymeriad hwn er iddo ei labelu gyda’r gair ‘druggie’, sy’n cyfleu dirmyg. Ydi, mae e wedi creu ei ‘gawdel’ ei hun ond mae’n gwneud [ymdrech] i wella ac yn [dioddef] oherwydd ei wendid. .

Gweld y gorwel-Neges ac agwedd

by Hafwilliams

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives