Create better lessons quicker
Y neges a gawn yw bod [cyffuriau’n] broblem mewn cymdeithas a bod y sawl sy’n [gaeth] iddyn nhw'n wynebu [hunllef] wrth drio [gwella]. Mae teitl gobeithiol y gerdd yn cyfleu’r syniad fod modd [gorchfygu] unrhyw gaethiwed gyda grym [ewyllys]. Am y rheswm yma gallwn dybio fod gan y bardd [gydymdeimlad] â’r cymeriad hwn er iddo ei labelu gyda’r gair ‘druggie’, sy’n cyfleu dirmyg. Ydi, mae e wedi creu ei ‘gawdel’ ei hun ond mae’n gwneud [ymdrech] i wella ac yn [dioddef] oherwydd ei wendid. .

Gweld y gorwel-Neges ac agwedd

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives

c