unia personalna - Związek dwóch państw, które łączy osoba władcy., Jadwiga - Córka Ludwika Węgierskiego, którą w wieku 12 lat koronowano na króla Polski., Krewo - Miejsce zawarcia unii polsko-litewskiej w 1385 roku., Jagiełło - Litewski władca, który przyjął chrzest za pośrednictwem Polski., Andegawenowie - Dynastia rządząca w Polsce po śmierci Kazimierza Wielkiego., Jagiellonowie - Dynastia zapoczątkowana przez męża polskiej władczyni Jadwigi., Królestwo Węgierskie - Kraj, z którego pochodziła Jadwiga., Litwa - Kraj z którego pochodził Jagiełło., 1385 r. - Koronacja Władysława Jagiełły na króla Polski, 1384 r. - Koronacja Jadwigi na króla Polski., Ruś Halicka - Ziemia, którą odzyskała Polska za czasów panowania małoletniej królowej Jadwigi., Kazimierz Wielki - Ostatni władca Polski z dynastii Piastów.,

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?