Ble dych chi’n byw? - Dw i’n byw yn ..., O ble dych chi'n dod yn wreiddiol? - Dw i'n dod o ..., Ble aethoch chi i'r ysgol? - Es i i'r ysgol yn ..., Oes teulu gyda chi? - Oes, mae ... gyda fi. / Nac oes, does dim teulu gyda fi., Ble aethoch chi ar eich gwyliau diwetha? - Es i i ..., Beth dych chi'n hoffi wneud yn eich amser sbâr?? - Dw i'n hoffi ... yn fy amser sbâr., Ble dych chi'n dysgu Cymraeg? - Dw i'n dysgu Cymraeg yn ..., Beth mae'n rhaid i chi ei wneud fory? - Rhaid i fi ..., Sut mae'r tywydd heddiw? - Mae hi'n ..., Sut roedd y tywydd ddoe? - Roedd hi'n ..., Am faint o'r gloch dych chi'n codi fel arfer? - Dw i'n codi am ... fel arfer., Beth o'ch chi'n hoffi'i wneud pan o'ch chi'n blentyn? - Ro'n i'n hoffi ..., Beth dych chi'n wneud y penwythnos nesa? - Dw i'n mynd i ..., Oes anifail anwes gyda chi? - Oes, mae ... gyda fi. / Nac oes, does dim anifail anwes gyda fi., Beth dych chi'n (ei) hoffi ar y teledu? - Dw i'n hoffi ..., Am faint o'r gloch dych chi'n mynd i'r gwely fel arfer? - Dw i'n mynd i'r gwely am ... fel arfer.,

Leaderboard

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?