1) Чинис хаан хэдэн онд төрсөн бэ? a) 1189 b) 1161 c) 1162 d) 1227 2) Чинис хааны төрсөн нутаг дэлүүн болдог одоогийн ямар аймгийн нутаг дэвсгэрт байдаг вэ? a) Дорнод аймаг Халх гол сум b) Өвөрхангай аймаг Хархорум сум c) Хэнтий аймаг Дадал сум d) Төв аймаг Мөнгөнморьт e) Хэнтий аймаг Өмнөдэлгэр сум f) Төв аймаг Жаргалант сум 3) Тэмүжин хэдэн онд Монгол улсын хаанд өргөмжлөгдсөн бэ  a) 1162 он b) 1198 он c) 1165он d) 1189 он 4) Тэмүжин 1189 онд Монгол улсын хаанд өргөмжлөгдсөн газар  a) Хэрлэнгийн хөдөө арал b) хархорум c) Хар зүрхний хөх нуур d) Дэлүн болдог 5) Хаадын зургийг ажиглаад зөв хариуг сонго a) Чингис хаан b) Гүег хаан c) Бат хаан d) Өгөдэй хаан e) Хубилай хаан 6) өгөдэй хааны төр барьсан он цагийг сонгоорой a) 1206-1227 on b) 1246-1248 on c) 1229- 1241 on d) 1229- 1246 on 7) Их Монгол Улсын цэргийн стратегийн үндэс нь “.....................”-ы стратеги байв a) Хурд сайн b) Маневрын дайн c) Төлөвлөгөө сайн

их монгол улс

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?