Traveler(Male), Traveler(Female), Amber, Kaeya, Lisa, Bárbara, Razor, Xiangling, Beidou, Xingchiu, Ninguang, Fischl, Bennett, Noelle, Chongyun, Sacarossa, Jean, Diluc, Qiqi, Mona, Keching, Venti, Klee, Diona, Tartaglia, Xinyan, Zhongli, Albedo, Ganyu, Xiao, Hu tao, Rosaria, Yanfei, Eula, Kazuha Kaedehara, Kamisato Ayaka, Sayu, Yoimiya, Kujou Sara, Shogun Raiden.

Genshin Impact Random Character

Leaderboard

Spin the wheel is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?