aktor - ktoś, kto odgrywa role na scenie, scena - miejsce, gdzie występują aktorzy, widownia - miejsce, gdzie siedzą widzowie, reżyser - wybiera aktorów i czuwa nad ich grą , kurtyna - zasłona, która zasłania scenę, spektakl - przedstawienie teatralne,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?