1) Aşağıdaki Muttasıl zamirlerden hangisi 'benim' anlamında kullanılan zamirdir? a) ي b) ك c) ه d) ها 2) Aşağıdaki Muttasıl zamirlerden hangisi 'senin' (müzekker) anlamında kullanılan zamirdir? a) ي b) كَ c) ه d) ها 3) Aşağıdaki Muttasıl zamirlerden hangisi 'senin' (müennes) anlamında kullanılan zamirdir? a) ه b) ها c) كِ d) ي 4) Aşağıdaki Muttasıl zamirlerden hangisi 'onun' (müennes) anlamında kullanılan zamirdir? a) ها b) كِ c) ه d) ي 5) Aşağıdaki Muttasıl zamirlerden hangisi 'onun' (müzekker) anlamında kullanılan zamirdir? a) ي b) ها c) كِ d) ه 6) Aşağıdaki Munfasıl zamirlerden hangisi 'o' (müzekker) anlamında kullanılan zamirdir? a) هُوَ b) هِيَ c) أنْتَ d) أنَا 7) Aşağıdaki Munfasıl zamirlerden hangisi 'o' (müennes) anlamında kullanılan zamirdir? a) هُوَ b) أنْتَ c) أنَا d) هِيَ 8) Aşağıdaki Munfasıl zamirlerden hangisi 'sen' (müennes) anlamında kullanılan zamirdir? a) أنْتَ b) أنْتِ c) هِيَ d) هُوَ 9) Aşağıdaki Munfasıl zamirlerden hangisi 'sen' (müzekker) anlamında kullanılan zamirdir? a) أنْتِ b) هِيَ c) أنْتَ d) أنَا 10) Aşağıdaki Munfasıl zamirlerden hangisi 'ben' anlamında kullanılan zamirdir? a) أنْتَ b) أنَا c) أنْتِ d) هِيَ

ARAPÇA MUTTASIL VE MUNFASIL ZAMİRLER (1. TEKİL ŞAHISLAR)

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?