analyse the results - analizować wyniki, design a prototype - projektować prototyp, develop a concept - rozwijać pomysł, develop the product - ulepszać produkt, do market research - robić badanie rynku, give a demontration - demonstrować, prezentować, improve the design - ulepszać, udoskonalać projekt, invent characters - tworzyć postacie, bohaterów, manufacture a product - wytwarzać produkt, research an idea - analizować pomysł, solve any problems - rozwiązywać problemy, test out the product - testować produkt,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?