1) widownia a) miejsce dla widzów nad widownią b) lampy c) element dekoracyjny wykonany z tkaniny d) część teatru przeznaczona dla widzów 2) foyer a) kilku-, kilkunastoosobowe pomieszczenie wyodrębnione w teatrze b) pomieszczenie, w którym aktorzy się przebierają c) część teatru przeznaczona dla widzów d) (wym. fuaje) pomieszczenie przylegające do widowni przeznaczone dla widzów do odpoczynku 3) scena a) element dekoracyjny wykonany z tkaniny b) kilku-, kilkunastoosobowe pomieszczenie wyodrębnione w teatrze c) miejsce, gdzie występują aktorzy d) część teatru przeznaczona dla widzów 4) kurtyna a) część teatru przeznaczona dla widzów b) miejsce dla widzów nad widownią c) (wym. fuaje) pomieszczenie przylegające do widowni przeznaczone dla widzów do odpoczynku d) element dekoracyjny wykonany z tkaniny 5) loża a) kilku-, kilkunastoosobowe pomieszczenie wyodrębnione w teatrze b) miejsce za sceną, gdzie trwają przygotowania aktorów i dekoracji c) miejsce, gdzie występują aktorzy d) element dekoracyjny wykonany z tkaniny 6) balkon a) miejsce dla widzów nad widownią b) kilku-, kilkunastoosobowe pomieszczenie wyodrębnione w teatrze c) część teatru przeznaczona dla widzów d) miejsce, gdzie występują aktorzy 7) kulisy a) kilku-, kilkunastoosobowe pomieszczenie wyodrębnione w teatrze b) element dekoracyjny wykonany z tkaniny c) miejsce za sceną, gdzie trwają przygotowania aktorów i dekoracji d) część teatru przeznaczona dla widzów 8) reflektory a) pomieszczenie, w którym aktorzy się przebierają b) miejsce dla widzów nad widownią c) (wym. fuaje) pomieszczenie przylegające do widowni przeznaczone dla widzów do odpoczynku d) lampy 9) garderoba a) miejsce, gdzie występują aktorzy b) pomieszczenie, w którym aktorzy się przebierają c) część teatru przeznaczona dla widzów d) kilku-, kilkunastoosobowe pomieszczenie wyodrębnione w teatrze

Budowa teatru - połącz. Terminy, których nie znasz przepisz do zeszytu wraz z wyjasnieniem

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Continue editing: ?