Έμβια ονομάζουμε τους ____Τα χαρακτηριστικά τους είναι ότι: ____, ____, ____, ____, ____ ____ ____, ____. Άβια ονομάζονται τα αντικείμενα που ____ ____ ____.

Συμπλήρωσε τα κενά- Έμβια - Άβια

Leaderboard

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?