aktor - osoba grająca w spektaklu, reżyser -  osoba opracowująca koncepcję wystawienia sztuki teatralnej, scenograf - osoba przygotowująca scenografię (tło, budynki architektoniczne), kostiumograf - osoba zajmująca się opracowaniem koncepcji plastycznej kostiumów, fryzur, rekwizytów, sufler - osoba podpowiadająca aktorowi lub śpiewakowi., reżyser światła i dźwięku - odpowiada za światło i dobrą akustykę, inspicjent - czuwa nad techniczną i organizacyjną stroną przedstawienia, bileter - kontroluje bilety przed wejściem, szatniarz - osoba pracująca w szatni teatru,

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Continue editing: ?