1) Apakah maksud amanah dari segi bahasa? a) Tunai Janji b) Mungkiri Janji c) Taat Setia 2) Maksud amanah dari segi istilah ialah _________ a) Sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong lahirnya sesuatu perbuatan dengan mudah tanpa pertimbangan dan pemikiran yang mendalam b) Setiap sesuatu yang dipertanggungjawabkan dalam urusan harta benda, kehormatan dan kerahsiaan c) Tunai Janji 3) Pernyataan berikut merupakan kepentingan sifat amanah, KECUALI _________ a) Pengurusan baik dan lancar b) Dipercayai dan disenangi c) Tanda orang yang tidak beriman 4) "Tidak sempurna iman seseorang yang tidak memelihara amanah". Pernyataan berikut merujuk kepada ________ a) Tanda orang beriman b) Mudah melintas titian As-Sirat c) Pengurusan baik dan lancar 5) Yang manakah merujuk kepada amanah terhadap DIRI? a) Melanggar suruhan dan larangan Allah SWT b) Berdisiplin dan mematuhi peraturan c) Tidak bersungguh-sungguh dan malas 6) "Menyayangi adik-beradik". Pernyatan berikut merujuk kepada amanah terhadap _________. a) diri b) masyarakat c) keluarga 7) Pernyataan manakah yang BENAR berkaitan dengan amanah terhadap masyarakat? a) Menghormati jiran, guru, rakan dan masyarakat sekeliling b) Bertanggungjawab terhadap amanah keluarga c) Memelihara penampilan diri 8) Implikasi tidak amanah pada DIRI ialah a) Menjadi anak derhaka b) Menjejaskan iman c) Dibenci masyarakat 9) Nabi Muhammad digelar dengan gelaran _______________ kerana sifat jujur dan amanah. a) Al-Farouq b) Al-Amanah c) Al-Amin 10) Orang yang amanah mudah mendapat kepercayaan ramai dan contoh terbaik adalah __________ a) orang soleh b) Nabi Muhammad SAW c) para sahabat

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?