1) Autor dijela Strah u Ulici lipa je  a) Ivan Kušan b) Ivana Brlić-Mažuranić c) Mato Lovrak d) Milivoj Matošec 2) Tko je bio Alkibijad Kolotrk? a) gradski trgovac b) gradski lopov c) gradski senator d) gradski muzičar 3) U Ulici lipa nekada su živjeli majstori koji su pravili : a) kolače b) barut c) kamen d) srebro e) pijesak 4) Kako se zvao dugonogi dječak? a) Mango b) Mungos c) Mangos 5) Tko je bila jedina djevojčica u družini ? a) Ana b) Lena c) Prugica  d) Pjegica e) Latica 6) Što je Mungos imao u džepu? a) auto na upravljanje b) lizalicu c) revolver 7) Šta je Šapica dao Mungosu ? a) 4 dinara b) 4 eura  c) 4 kune 8) Tko je pratio Mungosa dok je išao u tajanstvenu kuću ? a) Cvrkutalo b) Šapica c) Veslonožac d) Latica 9) Gdje su smjestili Mungosa Nevadu ? a) U Šapičin stan b) U Alkibijadov podrum c) U trgovinu 10) Tko se prvi sprijateljio s Mungosom ? a) Cvrkutalo b) Praporac c) Latica 11) Šta je Mungos sanjao ? a) Da ga progoni dječak na dvokolici b) Da ga je uhitila policija c) Da  na leđima ima veliki zavežljaj d) Da je jahao konja e) Da je na moru 12) Tugoljub Prvi je bio : a) starac b) trgovac c) građevinar d) novinar 13) Kako je Veslonožac dobio nadimak? a) krstario je dvokolicom uz neku ulicu i onda ga je tata zvao b) išao je kupiti sladoled c) jeo je čokoladu

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?