1) Junona je bila zaštitnica kojeg grada? a) Rima b) Firenca c) Atena 2) S kim je Junona bila izjednačena? a) Afroditom b) Atenom c) Gajom d) Herom 3) Junona je bila žena i sestra od.... a) Zeusa b) Jupitera c) Aresa d) Posejdona 4) Kada se u Rimu održavao veliki festival u čast Junoni? a) 4. travnja b) 5. srpnja c) 1. ožujka 5) Kako se nazivao taj festival? a) Matronalia b) Liberalije c) Junonalia 6) Zašto se navodno slavi taj dan? a) proslava njenog rođendana b) proslava suprugovog rođendan c) proslava sinovog rođendana d) proslava majčinog rođendana 7) Kako se zvao Junonin sin? a) Eol b) Mars c) Ra 8) Njen sin bio je bog... a) rata b) sunca c) vjetra 9) Koja je bila prva uloga koju je Junona odigrala u Rimu? a) božica Mjeseca b) zaštitnica žena c) zaštitnica države d) božica rata 10) Junona je bila zaštitnica i? a) porođaja b) životinja c) obitelji d) žena e) muškaraca

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?