Šta znači produktivnost?, Kakva je produktivnost u državnim firmama?, Zašto šef pozdravlja članove rodbine?, Zašto šef čeka da svi odu iz kancelarije, pa onda koristi telefon?, Zašto Torbica nije na poslu?, Kada ljudi koji rade u državnim firmama dolaze na posao?,

Serbian C1 - 701, Lesson 2 - Izmedju redova

Leaderboard

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?