1) מה לא מאותה משפחת מילים? a) שמרתי b) אשמור c) נשמור d) השמין 2) מה לא מאותה משפחת מילים? a) שומרת b) שומע c) נשמור d) תשמרו 3) מה לא מאותה משפחת מילים? a) חובשת b) חושבים c) חשבנו d) תחשבי 4) מה לא מאותה משפחת מילים? a) בוחרת b) תבחרי c) בחרנו d) בורחים 5) מה לא מאותה משפחת מילים? a) עוברות b) עוברים c) עודרים d) מעברים 6) מה לא מאותה משפחת מילים? a) סורגת b) סוגרת c) סוגרים d) תסגרו

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Continue editing: ?