1) Konsep Itqan a) Tekun dalam beramal b) Malas c) Sambil lewa 2) Nabi Muhammad berdakwah, berniaga dan beribadat dengan___________? a) malas dan tidak bersungguh-sungguh b) tekun dan bersungguh-sungguh c) rajin dan tidak tekun 3) Apakah yang terjadi apabila nabi muhammad itqan dalam berniaga? a) perniagaan tidak berkat b) perniagaan rugi c) perniagaan mendapat keuntungan 4) Sikap jujur dan akhlak mulia nabi muhammad menyebabkan baginda di kenali sebagai a) Al-hamid b) Al- habib c) Al- amin 5) Apakah ancaman yang di berikan oleh abu lahab dan isterinya ke atas nabi muhammad dalam berdakwah? a) melempar sesuatu dan menabur duri b) melempar najis dan menabur paku c) menabur fitnah dan ancaman bunuh 6) Siapakah individu hartawan yang meminta Nabi Muhammad membawa barang dagangan? a) Abdullah bin Abi Bakar b) Abu Lahab c) khadijah binti kuwailid 7) Kita sebagai pelajar perlu mengamalkan sikap itqan dalam pembelajran untuk mencapai_________? a) kejayaan dan kecemerlangan dalam pembelajaran b) kegagalan dalam pembelajaran c) kerugian dalam pembelajaran 8) Berikut merupakan kepentingan dengan bersifat itqan, kecuali: a) tekun dan bertanggungjawab b) rajin dan bersungguh-sungguh c) malas dan tidak beramanah

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?