2·18:(-6), 5-3·4, 12:3-7, -50:5+4·2, -12-3·2, 12-3·5, -24:3·2, -18:3+2·5, (6-1):(4-9), -35:(-2-3), -50:5+4·2, (1-9):(-6+4), (5-7)·3, 3·(14-18), -2-8:4, -12+2·4, (12-20):3, (15-30):(-5), (6-3)·(-4-5), -18:3+2·5, -60:(-15)-2·7, -12-3·5, -35:(-7)·5, -3·4+5·2, 32:[-40:(-5)].

סדר פעולות חשבון במספרים מכוונים

Leaderboard

Random wheel is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?