1) Apakah maksud keluarga? a) Satu kumpulan manusia yang ada pertalian darah, tinggal bersama. b) Satu kumpulan sahabat yang berkawan baik. 2) Kita belajar nilai "KASIH SAYANG" dalam tajuk ini. a) BETUL b) SALAH 3) Kita belajar dan tahu nilai "BERDIKARI" dalam tajuk ini. a) BETUL b) SALAH 4) Kita belajar dan tahu nilai "TOLERANSI" menerusi tajuk ini. a) BETUL b) SALAH 5) Ejaan yang betul bagi nilai tersebut ialah: a) KERJASAMA b) BEKERJASAMA 6) Nilai HARGA DIRI sama maksud dengan "menjaga maruah diri" a) BETUL b) SALAH 7) Adakah anda menyayangi keluarga anda? a) Betul b) Salah 8) Pembinaan keluarga yang bahagia, utuh dan penyayang berlandaskan nilai murni menerangkan tentang maksud __________. a) Integriti individu b) Integriti keluarga. 9) Pilih CIRI integriti keluarga yang betul. a) Tidak hormat kepada keluarga b) Sentiasa menghormati ahli keluarga 10) Pilih CIRI integriti keluarga yang betul. a) Berpegang kuat kepada agama. b) Tidak kuat pegangan agama. 11) Pilih CIRI integriti keluarga yang betul. a) Tidak bertanggungjawab terhadap keluarga b) Bertanggungjawab terhadap keluarga 12) Pilih CIRI integriti keluarga yang betul. a) Sentiasa amanah b) Tidak berlaku amanah 13) Pilih CIRI integriti keluarga yang betul. a) Keluarga yang penyayang b) Keluarga yang sentiasa marah-marah dan bergaduh 14) Pilih CIRI integriti keluarga yang betul. a) Hubungan yang tidak baik b) Hubungan yang erat 15) Pilih jawapan yang betul : Menjadikan pegangan agama sebagai asas yang kukuh dalam pembinaan keluarga a) Tidak membuka rahsia keluarga b) Ajaran agama dipupuk dalam setiap perlakuan. 16) Pilih jawapan yang betul : Menjaga kerahsiaan keluarga a) Tidak menceritakan masalah yang berlaku dalam keluarga b) Sentiasa jujur terhadap ahli keluarga 17) Pilih jawapan yang betul : Melaksanakan tugas & tanggungjawab sebagai suami, isteri dan anak-anak a) Menasihati anggota keluarga yang gagal menunaikan kewajipan b) Tidak membuka rahsia keluarga 18) Pilih jawapan yang betul : Menunjukkan teladan yang baik kepada anggota keluarga a) Ibu bapa bersikap positif dan proaktif b) Memalukan keluarga sendiri di hadapan orang lain

PM F4 Unit 6 : INTEGRITI KELUARGA

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?