1) สัตว์ในรูปนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร? a) dog b) cat c) bird 2) สัตว์ในรูปนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร? a) dog b) cat c) rat 3) สัตว์ในรูปนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร? a) bat b) rat c) cat 4) สัตว์ในรูปนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร? a) rat b) bird c) duck 5) สัตว์ในรูปนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร? a) tiger b) cat c) dog

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?