Elakkan diri kamu daripada ____ yang boleh mengancam ____. Jangan ____ pemberian daripada orang yang ____. Jaga ____ diri kamu ketika di ____. Berjalan secara ____ jika melalui tempat yang sunyi. Beritahu ____ atau ibu bapa jika diancam. Jangan bermain ____ di taman permainan tanpa pengawasan ____.

Unit 11 | Bijak Bertindak

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?