Οι κάτοικοι του ____ ήταν βοσκοί που μιλούσαν ελληνικά και ____. Συχνά έκαναν επιδρομές στα χωριά του ____, για να εξασφαλίσουν ζώα και γεννήματα. Οι δύσκολες συνθήκες ζωής των ____, η πολύχρονη ενασχόλησή τους με τα ____, η άριστη γνώση του εδάφους. το ομαδικό πνεύμα και κυρίως η ____ τους τόλμη, τους είχαν μεταμορφώσει σε ικανότατους ____. Οι Σουλιώτες συνήθιζαν να πολεμούν οχυρωμένοι πίσω από φυσικά εμπόδια. ____ ακόμη και τη νύχτα, ενώ δεν ____ να επιτεθούν με τα ____ τους σε μεγαλύτερο αριθμό ____, αιφνιδιάζοντάς τους. Μάταια οι Τούρκοι προσπαθούσαν να υποτάξουν τους Σουλιώτες. Το Σούλι, απέχοντας 20 ____ από τη ____, μπορούσε να προμηθεύεται χρήματα, όπλα και ____, τα οποία έστελναν από τα ____ οι ξένες δυνάμεις κάθε φορά που συγκρούονταν με την Υψηλή Πύλη. Περισσότερο αποτελεσματικός, ο ____ των Ιωαννίνων πέτυχε με διάφορους τρόπους να διώξει από το Σούλι ____ από τους αρχηγούς, αδυνατίζοντας έτσι την άμυνά του. Τελικά οι ____ κατάφεραν να κατακτήσουν το Σούλι το ____, μετά από πολλές προσπάθειες. Κατέλαβαν τον οχυρό λόφο ____, όμως ο καλόγερος ____, που τον κρατούσε ελεύθερο ως την ____ στιγμή, ____ μαζί τους. Τότε ____ Σουλιώτες έσπασαν τον κλοιό των Τούρκων με έφοδο και πέρασαν τελικά στην ____. ενώ οι υπόλοιποι ____, αφού τους ____ ότι θα ____ με ασφάλεια το Σούλι και θα ____ με τα ____ τους στην ____. Οι Σουλιώτες στα ____ υπηρέτησαν αρχικά τους Ρώσους και στη συνέχεια τους Γάλλους κυρίαρχους. Το ____, λίγο πριν τη ____, κλήθηκαν από τους Τούρκους να κατοικήσουν μόνιμα στο ____, με τον όρο να ____ το Σουλτάνο να εξοντώσει τον ____ Πασά. με τον οποίο βρισκόταν σε πόλεμο. Οι ____ συμφώνησαν και επέστρεψαν στα ____ τους, ____ με επιτυχία τους στρατιώτες του Αλή Πασά που έρχονταν εναντίον τους. Το ____, όμως, έμειναν ____. Καταπονημένοι. ____ οριστικά το Σούλι και ____ στη ____ και την ____. Κατά τη ____ της Μεγάλης Επανάστασης του ____ πολλοί Σουλιώτες ανέπτυξαν σημαντική ____ ως οπλαρχηγοί, έχοντας τη φήμη των γενναίων και αδάμαστων ____ του έθνους.

Κεφάλαιο 10 Οι αγώνες των Σουλιωτών

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?