ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ: λύνω, αρχίζω, ψήνω, ενώνω, μαζεύω, δένω, ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ: έλυνα, άρχιζα, έψηνα, μάζευα, ένωνα, έδενα, ΑΟΡΙΣΤΟΣ: έδεσα, έλυσα, άρχισα, έψησα, ένωσα, μάζεψα,

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ - ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ - ΑΟΡΙΣΤΟΣ

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?