1) Istiqamah ialah ketaatan yang ________ dalam melaksanakan suruhan Allah dan mejauhi larangannya a) ragu-ragu b) sementara c) berterusan d) serba salah 2) Apakah amalan yang disukai Allah a) amalan yang dikerjakan apabila mampu sahaja b) amalan yang dikerjakan berterusan walaupun sedikit c) amalan yang dikerjakan berterusan dengan banyak d) amalan yang dikerjakan sekali tetapi besar ganjarannya 3) Allah berfirman yang bermaksud " oleh itu, hendaklah engkau ( wahai Muhammad) sentiasa _______ diatas jalan yang betul sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu a) ragu-ragu b) serba salah c) tetap teguh d) was-was 4) Fustaqim ialah _______ memelihara iman dalam melaksanakan segala suruhan dan meninggalkan larangan a) ketakutan b) kegentaran c) keteguhan d) keraguan 5) Kita perlulah bermujahadah _____ agar berterusan mengamalkan sifat mahmudah a) melawan suruhan ibu bapa b) melawan arahan guru c) mengikut keinginan hati d) melawan hawa nafsu 6) Kita perlulah sentiasa mempelajari ilmu dengan ________ supaya menjadi amalan dalam kehidupan a) istiqamah b) tergesa-gesa c) ragu-ragu d) terpaksa 7) Kita perlulah sentiasa berdoa memohon bantuan ______ a) ibu bapa b) rakan c) Allah SWT d) manusia 8) Kita perlulah berkawan dengan rakan yang ________ dalam melakukan kebaikan a) berakhlak buruk b) tidak beradab c) tidak bermoral d) berdisiplin 9) Tanda kecintaan seorang hamba kepada Allah ialah apabila mengutamakan perkara ... a) yang disukai oleh Allah melebihi nafsunya b) yang disukai Rasulullah SAW c) yang dibenci Allah d) yang disunatkan oleh Rasulullah berbanding keinginannya 10) Kita boleh memupuk sifat _______ demi mempertahankan Islam apabila beristiqamah. a) lebih menyayangi harta b) sanggup berkorban harta dan nyawa c) lebih mementingkan keluarga d) lebih mementingkan anak dan isteri

PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 5 (ISTIQAMAH JALAN MENUJU MUJAHADAH)

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?