1) 1bahagian berlorek kepada bahagian tidak berlorek. a) 15:9 b) 9:15 c) 15:24 d) 9:24 2) 2bahagian tidak berlorek kepada bahagian berlorek. a) 15:9 b) 15:24 c) 24:15 d) 9:15 3) 3bahagian berlorek kepada jumlah bahagian. a) 15:9 b) 15:24 c) 24:15 d) 9:15 4) 4jumlah bahagian kepada bahagian tidak berlorek. a) 15:9 b) 15:24 c) 24:9 d) 9:15 5) 5Sebanyak 8 batang pen dan 9 batang pensel masih ada di Kedai Encik Rajen. Berapakah nisbah bilangan pen kepada bilangan pensel? a) 17:9 b) 9:17 c) 8:9 d) 9:8 6) 6Sebanyak 8 batang pen dan 9 batang pensel masih ada di Kedai Encik Rajen. Nyatakan nisbah bilangan semua alat tulis itu kepada bilangan pen. a) 17:8 b) 9:17 c) 8:9 d) 9:8 7) 7Sebanyak 8 batang pen dan 9 batang pensel masih ada di Kedai Encik Rajen. Nyatakan nisbah bilangan pensel kepada bilangan semua alat tulis. a) 17:8 b) 9:17 c) 8:9 d) 9:8

Theme

Options

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?