1) Perlembagaan pertama bertulis di dunia adalah a) Perjanjian Hudaibiyyah b) Piagam Madinah c) Bai'atul Ridwan 2) Apakah langkah pertama Rasulullah SAW dalam membentuk perundangan Islam? a) Membina masjid b) Membina rumah c) Membina jalan raya 3) Kenapa masjid begitu penting dalam perkembangan agama Islam? a) Pusat pecah belah masyarakat b) Pusat penyebaran agama Islam c) Pusat tahanan polis 4) Apakah langkah kedua Rasulullah SAW dalam menjayakan perundangan Islam? a) Mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar b) Memisahkan qabilah-qabilah arab c) Mengangkat Yahudi menjadi pembantu 5) Langkah ketiga Rasulullah SAW ialah mengadakan perjanjian dengan orang yahudi supaya bersama-sama .......................... Madinah dari ancaman luar. a) Menghancur b) Memerangi c) Mempertahankan 6) Piagam Madinah merupakan satu sistem yang ..................... untuk semua kaum di Madinah. a) Adil dan saksama b) Zalim dan menindas c) Ganas dan kejam 7) Apakah sumber perkembangan Islam melalui sudut perundangan Islam? a) Sejarah Malaysia b) Buku teks sirah c) Al Quran dan Hadith 8) Setelah kewafatan Rasulullah SAW, sistem perundangan Islam diteruksan oleh ................. a) Perdana Menteri b) Khulafa' Ar Rasyidin c) Raja berpelembangaan 9) Rasulullah adalah pemimpin yang ................ kerana telah menyusun strategi sebelum berhijrah ke Madinah lagi. a) Zalim dan kejam b) Menindas rakyat c) Bijak dan adil 10) Zaman Rasulullah SAW kekuatan Islam sukar digugat. Kenapa? a) Mempunyai tentera yang hebat b) Mempunyai peraturan dan undang-undang yang adil c) Mempunyai rakyat yang ramai

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?