ΔΗΜΟΙ - Αυτοί οργάνωναν τις υπποδρομίες, ΠΡΑΣΙΝΟΙ - Ήταν επίσης ένα αθλητικό σωματείο και αυτοί, ΚΟΛΟΣΑΙΟ - Από αυτό ξεκίνησαν οι υππόδρομοι, ΚΕΡΑΤΙΟΣ - Στενό πέρασμα θάλασσας που βρίσκεται ανάμεσα στον Βόσπορο και τον Ελλήσποντο, ΚΕΡΚΙΔΕΣ - Από εκεί έβλεπαν τις υπποδρομίες, ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ - Πολλοί ταξιδιώτες επισκέπτονταν την νέα πρωτεύουυσα, ΒΟΣΠΟΡΟΣ - Λεπτό θαλάσσιο πέρασμα κοντά σε μια περιοχή, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Από αυτόν πήρε το όνομά της η πόλη, ΠΑΛΑΤΙ - Εκεί ζούσε ο αυτοκράτορας, ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ - Αυτός ο κόλπος ήταν σημαντικός για την Κωνσταντινούπολη, ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ - Το μέρος που γίνονταν εκδηλώσεις και ιπποδρομίες,

Το Παλάτι ,Ο Ιππόδρομος και Οι Δήμοι

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Continue editing: ?