1) Tukarkan 42.195 km kepada m a) 42.195 m b) 42 195 m c) 42 035 m 2) tukarkan 1.37 m kepada cm a) 137 cm b) 1370 cm c) 13,7 cm 3) tukarkan 5m 80 cm kepada m a) 58 m b) 0.58 m c) 5.8 m 4) tukarkan 68 km 4 m kepada km a) 68.004 km b) 680.04 km c) 6.8004 km 5) 26.3 cm ✚ 18.4 cm ✚ 30.5 cm = mm a) 652 mm b) 751 mm c) 752 mm 6) 4 ✕ 3 km 140 m a) 12 km 560 m b) 12 km 430 m c) 12 km 561 m 7) 46 cm + 8 cm 3 mm + 7 cm 9 mm a) 55 cm 2 mm b) 60 cm 2 mm c) 62 cm 2 mm 8) tukar 0.3 L kepada ml a) 300 ml b) 3.00 ml c) 0.30 ml 9) 42 l 9 ml = L a) 420.09 L b) 42.009 L c) 4.2009 L 10) 2750 ml = L a) 2.75 L b) 2.750 L c) 27.5 L 11) Hitung jumlah isi padu 1.875 L + 5 1/2 L = L a) 7.375 L b) 8.475 L c) 7.365 L 12) 10 1/4 L - 2.5 L = L a) 6.75 L b) 8.75 L c) 7.75 L 13) 48 ✕ 0.23 L = ml a) 11.04 ml b) 11040 ml c) 10040 ml 14) 2.5 L bahagi 4 = L a) 0.764 l b) 0.625 l c) 0.765 l 15) 6.93 l bahagi 15 = ml a) 354 ml b) 462 ml c) 468 ml 16) 4 (5/8) L = a) 4 L 85 ml b) 4 L 508 ml c) 4 L 625 ml 17) beza panjang antara dua utas tali ialah 35 m. panjang tali yang lebih pendek ialah 110 m. Berapakah tali yang satu lagi? a) 130 m b) 145 m c) 150 m 18) Jisim sebuah buku ialah 510 g. Berapakah jumlah jisim, dalam kg dan g, bagi 4 buah buku yang sama? a) 1 kg 80 g b) 1 kg 50 g c) 2 kg 80 g 19) Sebuah jag dapat mengisi 1.5 liter air. Berapakah cawan berisipadu 250 ml dapat diisi dengan air tersebut? a) 6 b) 5 c) 4 20) Tinggi Azim 2 kali ganda tinggi adiknya. Jika tinggi Azim 120 cm, berapakah timggi adiknya dalam meter? a) 0.6 m b) 0.5 m c) 60 m

PANJANG, JISIM, DAN ISI PADU CECAIR

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?