mebyd - plentyndod, glosydd - clos, buarth ar fferm, gelaets - planhigyn gwyllt sy'n tyfu ar y mynyddoedd, ymgodymu - ymdrechu, gweithio ar y cyd, cof ac arwydd - cymdogion yn helpu ei gilydd yn ystod cynhaeaf ac yn gwneud cymwynas gyda'i gilydd, medel - y gwaith o gasglu'r hyn sydd angen adeg cynhaeaf, ceirch - grawn a gasglwyd adeg cynhaeaf, laesu - sythu, ymestyn, yn wystl - wedi'i ddal, yn cael ei gadw'n gaeth, rhaib - ofn, arswyd, gwreichion - darnau bach sydd yn tasgu oddi ar rywbeth sydd yn llosgi, cenhadaeth - neges addysgol neu grefyddol,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?