1) Apakah definisi pengurusan projek reka bentuk? a) Aktiviti kerja yang melibatkan proses kerja,iaitu skop kerja,tempoh masa dan kos projek b) Aktiviti kerja yang melibatkan proses kerja,iaitu aktiviti projek 2) Idea reka bentuk produk dapat dijana melalui langkah seperti apa? a) Menukar saiz objek b) Membangunkan jadual c) Menyusun aktiviti d) Menyedia kos 3) Maksud 'S' dalam konsep SMART? a) Pengukuran pengagihan kewangan dalam kos-kos yang terlibat b) Penetapan tujuan atau objektif projek 4) Kos jualan - kos model =? a) kehendak b) kewangan 5) SATU tujuan penjadualan? a) Mengelakkan pembaziran atau pemborosan b) Menentukan masa dan kos

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?